اکسون انرژی سامیا

طراحی و اجرای سیستم های برق خورشیدی

تلفن تماس: 36082653_051

نخستین گام جهت ارائه راهکارهای بهینه سازی مصرف انرژی، انجام ممیزی انرژی ساختمان می باشد. ممیزی انرژی ساختمان شامل بررسی و شناسایی مصرف کنندگان عمده انرژی در ساختمان از نظر کمی و کیفی…

بخش های مختلف ساختمان و ارائه راهکارهای کاهش مصرف انرژی است. در ممیزی انرژی با انجام بازدیدهای میدانی و جمع آوری قبوض انرژی، مصارف انرژی بررسی شده تا پتانسیل های کاهش مصرف انرژی در ساختمان ها تعیین و پیشنهادات لازم برای بهینه نمودن بخش های انرژی بر ساختمان ارائه گردد.
در پروژه های ممیزی با اندازه گیری کمیت های مختلف مرتبط با انرژی نظیر دما، رطوبت، میزان مصرف برق و گاز و… ، شدت مصرف انرژی (میزان مصرف انرژی با توجه به زیر بنای ساختمان) محاسبه و با مقادیر مرجع مقایسه می گردد. همچنین با انجام تحلیل های مختلف نظیر بررسی عایقکاری پوسته خارجی ساختمان، پتانسیل های صرفه جویی انرژی تعیین می شود. بدین منظور، مصارف انرژی در ساختمان از نظر کمی و کیفی مورد بررسی و اندازه گیری قرار گرفته و راهکارهای کاهش مصرف انرژی ساختمان بهمراه توجیه فنی اقتصادی راهکارها ارائه می شود.

ديدگاه خود را بيان کنيد