اکسون انرژی سامیا

طراحی و اجرای سیستم های برق خورشیدی

تلفن تماس: 36082653_051

آدرس: مشهد_ بلوار فرامرز عباسی_ فرامرز عباسی  ۲۳

تلفن تماس: ۳۶۰۸۲۶۵۳-۰۵۱

موبایل: ۰۹۱۵۵۲۲۲۲۷۳

آدرس ایمیل: Axonenergy.samia@gmail.com