اکسون انرژی سامیا

طراحی و اجرای سیستم های برق خورشیدی

تلفن تماس: 36082653_051

اینورتر منفصل از شبکه،۶۰۰w سینوسی کامل برند 

CARSPA

1koffجهت دریافت مشخصات فنی بر روی دانلود کلیک کنید